Geplande evenementen in het zangseizoen 2018

  29 november ’18: Optreden EET MEE
                           Brede Bossche School nieuw zuid

  14 december ’18: Kerstoptreden Woonzorgcentrum Antoniegaarde

  18 december ’18:  Kerstoptreden Woonzorgcentrum Park Eemwijk

    23 december ‘18:   Korendag Muziekcafé Lohengrin in Kerstsfeer
 


    


Leo, onze fiere vaandeldrager