Mevrouw Renders 100 jaar

De moeder van een koorlid wordt 100 jaar en we gaan een aubade brengen.  Mevrouw Renders woont in Verzorgingshuis Annenborch en alle bewoners krijgen een uitnodiging     om het glas  te heffen.

  

We kijken ernaar uit haar zoon zingt in ons koor. De bewoners en familie zingen gezellig mee en het wordt een gezellige middag.

Jeanne van der Krabben