Verrassingsfeest Bewoners Woonzorgcentrum Nieuwenhage

 

Op 6 juni hebben we een optreden verzorgd voor de bewoners van het Zorgwooncentrum Nieuwenhage.  Henny Grootswagers vierde haar  verjaardag en gaf een feestje voor de bewoners.Henny wordt door Patricia in het zonnetje gezet en krijgt een mooie bos bloemen. Met zín allen zingen zingen we Lang zal ze leven. De boeken met liedjes zijn door Leo op de tafel gelegd zodat iedereen mee  kan zingen.

We beginnen met De nacht is nog zo lang en verdere liedjes zijn:    In mijn hartje klein, Een hartje van goud, etc. Er wordt gezellig mee gezongen en iedereen heeft plezier.

Na de pauze zingen we o.a. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, Twee armen en een zoen en lieve heer heb medelij.  We eindigen ons optreden met het slavenkoor.

Onze dirigent kreeg nog een verzoek om bij het volgende optreden de liedjes op volgorde van het boek te zingen dan hoefde ze niet door het boek te bladeren.

De bewoners hebben genoten en het koor heeft met veel plezier opgetreden Henny bedankt.